تبلیغات
انصار المهدی - ماه ربیع مبارك

انصار المهدی
 
جانم فدای رهبر
حضرت رسول اكرم فرمودند:
 
هركس خبر ماه ربیع را به دیگران بدهد خبر بهشت را به او میدهم.

عزاداری هایتان مقبول درگاه حق

********** حلول ماه ربیع مبارك باد **********
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 4 بهمن 1390 توسط مصطفی