تبلیغات
انصار المهدی - امام خامنه ای / اصلِ حضور مردم در انتخابات مهم است

انصار المهدی
 
جانم فدای رهبر

راجع به انتخابات، هم در نماز عید سعید فطر مطالبى به ملت عزیزمان عرض كردیم، هم قبل از آن گفتم. انتخابات مهم است؛ هم انتخابات خبرگان مهم است، هم انتخابات شوراها مهم است و هم اصل حضور مردم در انتخابات مهم است.
به ادامه ی مطلب بروید.

انتخابات خبرگان - همان‏طور كه در نماز عید فطر عرض كردیم - یك ذخیره‏ سازى براى ملت و براى آینده‏ ى نظام است؛ مثل صندوق ذخیره، كه یك روز در هنگام نیاز، این انتخاب شما به درد ملت و كشور خواهد خورد؛ باید این ذخیره را نگه داریم. این، پشتوانه ‏اى است كه باید براى كشور باشد. مجلس خبرگان همیشه باید آماده باشد؛ لذا بسیار مهم است.
انتخابات شوراها هم از این جهت مهم است كه كار روزمره‏ ى مردم و زندگى شهر و روستایى مردم، متوقف به این انتخابات است. اگر انسانهاى صالح، كارآمد، بانشاط، مؤمن، نجیب و امین در انتخابات شوراها انتخاب شوند، خیال مردم از لحاظ مسائل جارى روزمره‏ ى زندگى - كه با آن سر و كار دارند - راحت خواهد شد. شما اگر آن كسى را كه مى‏ پسندید و مى‏ خواهید، انتخاب نكردید، آن كسى كه شما نمى‏ پسندید، انتخاب خواهد شد و رأى خواهد آورد. بنابراین، رأى خودتان را به میدان بیاورید.
به مردممان عرض مى‏كنم: هم در این انتخاباتها و هم به طور عمومى ملت ما باید بیشتر از گذشته به اتحاد اهمیت بدهند و تحمل كردن یكدیگر را یاد بگیرند. ما گاهى اوقات سر چیزهاى كوچك با هم یك و دو مى ‏كنیم، در حالى كه در مبانى و اصول مثل هم هستیم! یك چیزى شما مى‏ گویى، یك ایراد بیخودى‏ اى من مى‏ گیرم، بنا مى‏ كنیم یك و دو كردن. البته یك و دو بین دو نفر و در یك محیط شخصى، اهمیتى ندارد؛ اما وقتى در محیط عظیم كشور چنین چیزى واقع شود، فضاى سیاسى را نامطلوب مى‏كند. بنابراین، ما باید از بى‏ تحملى و ایرادگیری هاى بیخود پرهیز كنیم و به مسئله‏ ى اتحاد و مشاركت براى شكل دادن به آینده، اهمیت بدهیم. آینده‏ ى كشور دست شماست؛ باید به این شكل بدهید.