تبلیغات
انصار المهدی - طرح دوست آسمانی

انصار المهدی
 
جانم فدای رهبر

شهادت بهار تاریخ است و"دوست آسمانی"من،گل واژه مقدسی ازاین بهار بی بدیل است میخواهیم روزوماه تولدت رابه روزوماه شهادت شهیدی پیوند زنیم که هردوتولد پاک وبی آلایشی ازحقیقتند. درطرح"دوست آسمانی" شما روزوماه تولد خودتان را مانند 11تیر به 30003207 پیامک میکنی، ما نیز آدرس شهیدی راازبهشت زهرا تهران به شما میدهیم که شهادتش درهمان روزوماه تولد شما باشد، شما هم به رسم دوستی به او حداقل یک بار در هر فصل سر میزنید و این می شود شروع یک دوستی آسمانی.


شهادت بهار تاریخ است و"دوست آسمانی"من،گل واژه مقدسی ازاین بهار بی بدیل است میخواهیم روزوماه تولدت رابه روزوماه شهادت شهیدی پیوند زنیم که هردوتولد پاک وبی آلایشی ازحقیقتند. درطرح"دوست آسمانی" شما روزوماه تولد خودتان را مانند 11تیر به 30003207 پیامک میکنی، ما نیز آدرس شهیدی راازبهشت زهرا تهران به شما میدهیم که شهادتش درهمان روزوماه تولد شما باشد، شما هم به رسم دوستی به او حداقل یک بار در هر فصل سر میزنید و این می شود شروع یک دوستی آسمانی.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 28 خرداد 1391 توسط مصطفی
برچسب ها: شهدا تولد شهادت طرح دوست روز ماه